Biodanza för organisationer

Ett av det huvudsakliga karaktärsdragen och fördelarna med organisatorisk Biodanza är gruppcentrerat arbete inom en arbetsmässigt kontext där det kan leda till interaktion mellan en eller flera grupper inom organisationen samtidigt beroende på det mål och behov som finns inom företaget.

Mål

Dess mål är att stödja personlig utveckling och att stärka organisationen.

Att främja grundläggande förändringar och utveckla den mänskliga potencialen inom organisationer. Det har som prioritet att utveckla personliga färdigheter och relationer som främjar lärandet av nya mönster som i sin tur ger upphov till förändringar, så som stärkande av empati, sammarbete, organisatoriska värden, det aktiva lyssnande, effektiv kommunikation, hanterande av stress, konfliktlösningsförmåga, förhandlingsförmåga, motivering och ledarskap m.m.

Metodik

Det metodologiska förslaget är av en teoretisk-praktisk art. Vi använder oss av musik, olika dinamiker och fysiska rörelser för att skapa och generera betydliga och integrerade lärdomar.

Fördelar

På en personlig och relationell nivå, ett program eller en kväll av organisatorisk Biodanza kan ge upphov till följande fördelar:

– Den stimulerar vitaliteten (det vill säga livsglädje)

– Den stärker initiativstagande och proaktiva attityder.

– Den tränar ens självsäkerhet.

– Den återkopplar människorna med sin egen kreativitet och innovation.

– Den tränar optimismen och det positiva tänkandet.

– Den regulerar ens stressnivåer.

– Den stärker självkänslan och självbilden.

– Den bjuder in till en tillhörighetskänsla, sammarbete och enighet.

– Den stärker goda relationer.

– Den förbättrar ens kommunikation och empati.

– Den stärker känslan av förändring som någonting positiv.

– Den tränar flödet, flexibiliteten och elasticitet. – Den stärker förtroendet.

– Den inspirerar och uppmuntrar personliga uttryck och ens identitet.

– Den förbättrar den personliga, familjemässiga och arbetsmässiga livskvaliten.

– Den underlättar uttryckandet av positiva känslor.

– Den underlättar integreringen om nya individer i gruppen och organisationen.

– Den uppmuntrar humör och lyckan och möjliggör således ett bättre arbetsklimat.

– Den ökar ens motivation.

– Den stärker inmunsförsvaret.

Vi bjuder in er för att mötas, komma på den bästa designen för er grupp.