Biodanza Kurs

PROVA-PÅ gratis för första gången

ANMÄL DIG TILL PROVA PÅ och skicka mig ett sms med ditt namn och efternamn!

FÖRDJUPNINGS GRUPP 18:30 a 20:30

NYBÖRJARE GRUPP 16:30-18:00

Plats:

YOGENA SÖDERMALM, Doktor Abelins gata, 3, 11853 Stockholm

Pris:

FÖRDJUNING KURS PRIS:

3000kr. Inkl. moms från 19 januari- 22 mars(10 ggr.)Betalas innan 30 januari

2.700 kr. Inkl. moms från 5 april – 31 maj ( 9 ggr.)
Betalas innan 15 april

Drop-in 350 kr. Inkl. moms

NYBÖRJARE KURS PRIS

2925kr (13 ggr)
Från 1 mars till 31 maj (med uppehåll den 29 mars)
Drop-in 300 kr.

Välkomnna!!

Betalningsmetod:

Handelsbanken Bankgiro nummer: 5193-4057 (Arkangel) 

Obs!! 10% rabatt för Stockholm Biodanzaskolans elever.

5% rabatt för studenter, arbetslösa och pensionärer.